Theater Car Park, Vaasa, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Parkeringsplatser
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
10 700 m2
Byggnadsföretag:
PEAB
Huvudkonstruktör:
Contria
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Mer information

Contacts

Vuokko Pussinen, DELTABEAM®-samverkansbalk Mobil +46 765 696 731
Back to reference search