Suezinpuisto Residential Building, Helsinki, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
4 242 m2
Våningar:
8
Utvecklare:
Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto ATT
Byggnadsföretag:
NCC Rakennus Oy
Huvudkonstruktör:
Sweco Rakennetekniikka Oy
Arkitekt:
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Mer information

Contacts

Vuokko Pussinen, DELTABEAM®-samverkansbalk Mobil +46 765 696 731
Back to reference search