Shopping Center Galleria, Lappeenranta, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Parkeringsplatser
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
12 298 m2
Arkitekt:
Sopanen Svärd
Färdigställandeår:
2007

Lösningar vi tillhandahöll

Mer information

Contacts

Heikki Jäämaa, Sales Director, Peikko Finland Oy Mobil +358 20 707 5432
Back to reference search