Kauppurienkatu 9, Oulu, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Kontorsbyggnader
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
13 00 m2
Våningar:
5
Utvecklare:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Byggnadsföretag:
SRV Rakennus Oy
Huvudkonstruktör:
WSP Finland Oy
Arkitekt:
Innovarch Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Mer information

Contacts

Vuokko Pussinen, DELTABEAM®-samverkansbalk Mobil +46 765 696 731
Back to reference search