Hotel X, Toronto, ON, Canada

  • Byggnadstyp:
  • Hotell
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
Library Hotel Collection
Byggnadsföretag:
Brookfield Multiplex
Huvudkonstruktör:
Read Jones Christoffersen Consulting Engineers
Arkitekt:
NORR Architects
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2015

Mer information

Contacts

Mark Johanson, Sales Representative Mobil (418) 446-1333
Back to reference search