null, Tampere, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Utbildning & Kultur
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2015

Mer information

Contacts

Heikki Jäämaa, Sales Director, Peikko Finland Oy Mobil +358 20 707 5432
Back to reference search