Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Utbildning & Kultur
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
10 100 m2
Utvecklare:
Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy
Byggnadsföretag:
Skanska Talonrakennus Oy
Huvudkonstruktör:
Pöyry Finland Oy
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy
Leveransår:
2010
Färdigställandeår:
2011

Mer information

Contacts

Heikki Jäämaa, Sales Director, Peikko Finland Oy Mobil +358 20 707 5432
Back to reference search