null, Indonesia

  • Byggnadstyp:
  • Industribyggnader

Fakta om projektet

Utvecklare:
PT OKI Pulp & Paper Mills
Byggnadsföretag:
Andritz Group
Huvudkonstruktör:
Andritz Group
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2016

Lösningar vi tillhandahöll