null, Lahti, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Sjukvård
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Byggnadsföretag:
Skanska ja Salpausselän rakentajat
Huvudkonstruktör:
A-insinöörit
Leveransår:
2012
Färdigställandeår:
2013

Mer information

Contacts

Heikki Jäämaa, Sales Director, Peikko Finland Oy Mobil +358 20 707 5432
Back to reference search