null, Espoo, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Parkeringsplatser
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
SRV Rakennus Oy
Byggnadsföretag:
SRV
Huvudkonstruktör:
Insinööritoimisto Kai Kakko
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy
Leveransår:
2011
Färdigställandeår:
2014

Mer information

Contacts

Vuokko Pussinen, DELTABEAM®-samverkansbalk Mobil +46 765 696 731
Back to reference search